Ushbu tog 'kabi turadi

Tog' yonidagi daryo havzasi

Sarlavha

  • Ushbu tog 'kabi turadi

    Tog' yonidagi daryo havzasi

Ta'rif

"San'at tabiatning tabiatidir va u tabiatdan uni olib chiqqan kishiga tegishlidir".

Ta'siri
briliance harorati