Rok shirin

Toza suv va alg toshlari

Sarlavha

  • Rok shirin

    Toza suv va alg toshlari

Ta'rif

Daryo buzilgan edi Tosh ovozi eshitilmoqda Ta'siri  tonna kontrasti