Daryo va tog '

Daryo ko'k osmon ostida tog'lar orqali oqadi

Sarlavha

  • Daryo va tog '

    Daryo ko'k osmon ostida tog'lar orqali oqadi

Ta'rif

Sen toshga tushib, dengizga chiqding
Daryoning lablari to'lqin xavfi!
Chashma tog'dan ajralib turadi, uning ishi qolmoqda.
Bu chanqagan labini qaerga oldingiz?