Buloq

Buloq

Sarlavha

  • Buloq

    Buloq

Ta'rif

Sardat buloqlari Mazandaran viloyatida, janubiy Sariq shaharchasida, Chardonjj tumanida, Pooh tog'i qishlog'ida, Sourat qishlog'ida, Aroost va Malax qishloqlari o'rtasida joylashgan. Bulaqlar shimoldan baland tog'larga, tepaliklar o'rmonlar bilan qoplangan, ignalar va daraxtlardan janub tomonga, sharqdan esa daraxtlar va butalar bilan qoplangan balandliklar atrofida. G'arb Aurust qishlog'i bilan o'ralgan

Ta'siri
vivaze