வெள்ளை நீர் மலை

மிக அழகான பனி மூடிய மலைகள்

தலைப்பு

  • வெள்ளை நீர் மலை

    மிக அழகான பனி மூடிய மலைகள்

விளக்கம்

ப்ளூ ஸ்கை மற்றும் ஸ்னோ ஒயிட் மலை, ஐந்து வானிலை நிலையத்தில் ஒரு குளிர்கால தினம்