மலைகள் மற்றும் மலைகள் மீது வானில் மழை பெய்யும்

வானத்தில் மேகங்களின் அணிவகுப்பு

தலைப்பு

  • மலைகள் மற்றும் மலைகள் மீது வானில் மழை பெய்யும்

    வானத்தில் மேகங்களின் அணிவகுப்பு

விளக்கம்

மலையின் சுத்தமாகவும், வசந்தகாலத்தில் இருந்து குடிப்பதில் என்ன சுவாசம் இருந்தது? விளைவுகள்: Viveza 2 BY ஃபோட்டோஷாப் மூலம் NIC சேகரிப்பு மற்றும் ஆட்டோ தொனியில்