மலர் மற்றும் ஊதா மொட்டு

மலர் மற்றும் ஊதா மொட்டு

தலைப்பு

  • மலர் மற்றும் ஊதா மொட்டு

    மலர் மற்றும் ஊதா மொட்டு

விளக்கம்

முட்கள் சில நேரங்களில் அழகாக இருக்கும் விளைவுகள்: Viveza 2, Polaroid பரிமாற்றம் (சுடும் 4) மூலம் என்ஐசி சேகரிப்பு மற்றும் ஆட்டோ டோன் மூலம் ஃபோட்டோஷாப்