பட்டாம்பூச்சி மற்றும் வாதுமை கொட்டை வகை

பட்டாம்பூச்சி மற்றும் வாதுமை கொட்டை வகை

தலைப்பு

  • பட்டாம்பூச்சி மற்றும் வாதுமை கொட்டை வகை

    பட்டாம்பூச்சி மற்றும் வாதுமை கொட்டை வகை

விளக்கம்

ஒரு படத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நான் அதை கவனித்தேன் என்று மிகவும் நன்றாக இருந்தது விளைவுகள்: Brilliance / Warmth (Bake 4) ஃபோட்டோஷாப் மூலம் என்ஐசி சேகரிப்பு மற்றும் ஆட்டோ தொனி மூலம்