பசையம் தண்டு

காடுகளில் ஹால்ல்வுட் மரக்கலம்

தலைப்பு

  • பசையம் தண்டு

    காடுகளில் ஹால்ல்வுட் மரக்கலம்

விளக்கம்

இது ஒரு வித்தியாசமான கூடாரம் போல தோன்றுகிறது வெறுமனே முறிந்தது அவர்கள் நகரத்தைச் சுற்றிலும் உள்ளனர் யாராவது என்னிடம் வருகிறார்களே தவிர ஜீனப் ஆரதானி விளைவுகள்: Viveza 2, Brilliance / Warmth (சுட்டுக்கொள்ள 4) ஃபோட்டோஷாப் மூலம் என்ஐசி சேகரிப்பு மற்றும் ஆட்டோ தொனி மூலம்