Vetëm pemë

Një pemë e vetme dhe e gjelbër midis maleve të gjelbra

titull

  • Vetëm pemë

    Një pemë e vetme dhe e gjelbër midis maleve të gjelbra

Përshkrim

Një pemë vetëm nën qiellin blu pranë Randanit