Trungu i lajthit

Trungu Hazelwood në pyll

titull

  • Trungu i lajthit

    Trungu Hazelwood në pyll

Përshkrim

Duket si një çadër e çuditshme Thjesht zhytur Ata janë të gjithë në të gjithë qytetin Me përjashtim të keni ardhur tek unë përveç dikujt Zeinab Ardakani Efektet: Viveza 2, madhështi / ngrohtësi (piqem 4) NGA mbledhja e NIC dhe tonja automatike NGA Photoshop