Rruga e pyllit

Një rrugë e gjelbër pyjore

titull

  • Rruga e pyllit

    Një rrugë e gjelbër pyjore

Përshkrim

Rruga e bukur e pyllit
Sa e bukur është heshtja