Rindërtoni stilin e jetës tuaj dhe bëni bukur ...

Një rrugë e gjelbër pyjore me qiell blu dhe heshtje absolute

titull

  • Rindërtoni stilin e jetës tuaj dhe bëni bukur ...

    Një rrugë e gjelbër pyjore me qiell blu dhe heshtje absolute

Përshkrim

Rruga e bukur Një nga pyjet pranë Amolit
Ndihem mirë sepse jam në një rrugë të re

Ka një mënyrë kundër çdo qenieje njerëzore,
Dhe mënyra për të hapur rrugën ....
Dhe fryma e madhe ndjek rrugën e madhe
Dhe shpirti shpirtëror zgjedh rrugën e keqe.
Dhe në ndërkohë, rrafshinat e mjegullta janë të përhapura
Dhe njerëzit e tjerë shkojnë në këto fusha dhe vijnë,
Por ajo ka përqafuar një rrugë të shkëlqyer kundër çdo qenieje njerëzore
Dhe gjithashtu një mënyrë e keqe
Dhe kushdo që vendos të ecë në atë mënyrë

efektet

POLORIZIMI NGA MBLEDHJA NIC
NEUTRALIZER I BARDHË NGA MBLEDHJA E NIC