Retë përmbyten në male dhe kopshte

Retë përmbyten në male dhe kopshte

titull

  • Retë përmbyten në male dhe kopshte

    Retë përmbyten në male dhe kopshte

Përshkrim

Nuk ka mbetur asgjë për kopshtin dhe retë ... Efektet: Viveza 2, Cross Balance (piqem 4) NGA Mbledhja e NIC dhe tonja automatike NGA Photoshop