Pemët e vdekura bien

Pemët e vjeshtës në perëndim të diellit

titull

  • Pemët e vdekura bien

    Pemët e vjeshtës në perëndim të diellit

Përshkrim

Tregojuni zogjve Mos harroni degët tuaja. bie Letra e fundit nuk është një pemë efektet  kontrast tonal