Pemët e natës dhe fotografitë e gjelbërimit

Një park i bukur me pemë të bukura të lulëzuar

titull

  • Pemët e natës dhe fotografitë e gjelbërimit

    Një park i bukur me pemë të bukura të lulëzuar

Përshkrim

Natën e pemëve dhe hapësirës së gjelbër
Drita e dritës mbulohet në të gjitha nivelet