Pemë me gjelbërim të përjetshëm

Hije pemë me gjelbërim të përjetshëm

titull

  • Pemë me gjelbërim të përjetshëm

    Hije pemë me gjelbërim të përjetshëm

Përshkrim

Rrënjët janë të ndotura në tokë, është e vështirë,

Ata pinë ujë nga toka e fatit,

                                      Le të mësojmë jetën e pemës.

Ai po përballet me qiellin, por

                                    Frutat e saj kanë rënë në tokë.
efektet
kontrast tonal