Një mal i qetë dhe i gjelbër

Qielli kafe dhe qielli blu dhe me re

titull

  • Një mal i qetë dhe i gjelbër

    Qielli kafe dhe qielli blu dhe me re

Përshkrim

Një mal i qetë dhe i gjelbër nën hijen e reve

efektet
POLARIZIMI Nga Koleksioni NIK