Lule me shpohet e bukur

Lule janë shumë të bukura dhe jeshile

titull

  • Lule me shpohet e bukur

    Lule janë shumë të bukura dhe jeshile

Përshkrim

Lule jo-gjembore në Khansar

efektet
Polarizimi
FUSHA E NGJYRAVE TË KONTRATES
VIGNETTE: LENS
PËRPUNIMI I KALANCES