Gërvishtjet e gjetheve të vjeshtës

Gjethet e vjeshtës së lëvozhgës vjeshtore në kohë të mirë

titull

  • Gërvishtjet e gjetheve të vjeshtës

    Gjethet e vjeshtës së lëvozhgës vjeshtore në kohë të mirë

Përshkrim

Dikush që mendon se gjethja e vjeshtës do të thotë vdekjen e gjetheve
Asnjëherë mos kërcen në ditët kur po fryn era!