Degët dhe qielli i errët

Degët e një peme nën një qiell të butë

titull

  • Degët dhe qielli i errët

    Degët e një peme nën një qiell të butë

Përshkrim

Degët ishin të ftohta dhe qielli ishte në diell ... Efektet: Viveza 2, Filtrat e Diplomuar (CEP 4), Detajet Extractor (Piqem 4) NGA Mbledhja e NIC dhe Toni Auto NGA Photoshop