Dhirta dhintay ayaa dhacaya

Geedaha dayrta ee qorrax dhaca

Title

  • Dhirta dhintay ayaa dhacaya

    Geedaha dayrta ee qorrax dhaca

Sharaxaad

U sheeg shimbiraha Ha ilaawin laamahaaga. Dayrta Warqadda ugu dambeysa ma aha geed Saameyn  tilmaanta tonka