Muzuva rimwe, zorora uye tarisira

Vana vaviri vakagara uye vachitarisa kamera

Title

  • Muzuva rimwe, zorora uye tarisira

    Vana vaviri vakagara uye vachitarisa kamera

Tsanangudzo

Iviri pussies inononoka ichigara uye ichikwira pamusoro pekhamera

Chengeta mhumhi muchiuno chako
Rimwe zuva unoona achipfira mate

Poet Saadi Shirazi
Vaadi vaSaadi 'Bates' Bates 64