Muti wemupaini

Muti wemupaini

Title

  • Muti wemupaini

    Muti wemupaini

Tsanangudzo

"Muti wemuchindwe" muchindwe muti unoshamisa, vanobva kumaodzanyemba vanoziva zvandinotaura ... Haisi somuti, hausi masaipi ... Icho chinhu chakadai sevanhu, uye hachisi kufungira kuti kuverenga unit kune vanhu ...! Parviz parastooi Migumisiro low key