Makore anotarisa iwe

Iri ndiro denga reIran

Title

  • Makore anotarisa iwe

    Iri ndiro denga reIran

Tsanangudzo

Makore emifananidzo akatorwa kubva Tabriz kusvika kuTehran
Ndinonzwa ndakasununguka
-
Ndinoda kutarisa semakore
Kunze kwenguva
Famba pamusoro pemhepo
Uye mutsigiri wemafungiro
Iwe uri pamusoro
Ndinofamba
Uye mumaroto akare
Fly
Zvimwe kunyarara kweusiku kwakaputsika
Uye funga nezvako
Ndinokudai
Ita kuti kurota kwako kuzadzike
Ndinogara ndichiona
Ndinokudai
Jasmine
Gadzirai kunonhuwira yekolofrit
Mufaro wekufara
Uya kumutambo wemafaro anofara
Uye nokuda kwezviroto
Ngatidzokei
Ndichadzorera chiso chako mupfungwa dzangu
Handichazombofi ndakasara
Ndinoda ghazale yangu yeupenyu
Ita mukiki wekiki
Uye kukuda
Kuimba rudo

 Zarqani mudetembi
----
Migumisiro
Auto Inowanikwa ne Photoshop
NYAYA NATURALIZATION Na Picasa