A revolution inotanga kubva kune imwe nzira.

Gomo iri rinononoka zuva rezuva uye bhuu bhuu

Title

  • A revolution inotanga kubva kune imwe nzira.

    Gomo iri rinononoka zuva rezuva uye bhuu bhuu

Tsanangudzo

Chimwe chinhu chakanaka uye chinokura mukati mangu moto, zuva nezuva

Pese apo sarima iri muvhu, tinopa zvinhu zvose zvinoda kukura, uye zvino tinomirira kuti tive nekuziva mumurangariro wezviyo kuti tishande. Mbeu inoziva kufamba.

Hazvisiko kuti uwane pasi nguva dzose kuti uone kuwedzera kwemuzasi kusvika mukati uye mukati mevhu, kana kubva pakukura kwepamusoro kusvika kune chinangwa chechiedza!
Iwe haufaniri kuve wakachena, mbeu iri pasi pekumanikidzirwa uye inomanikidzwa kupwanya!

Hupfungwa dzedu dzomukati dzinoshandawo mukuzadzikisa kwezvinhu zvatinazvo mupfungwa.
Apo chimiro chepfungwa yedu chakakwana, regai chigare murugare nevamwe.
Apo patinosunungura zvido zvedu, zvose zvinodiwa kuti zvibudirire mugumisiro ndezvoruoko uye nzira inova pachena kwatiri, uye pakupedzisira tinowana zvose zvatinofanira kuita.

Tinogara tichiwana izvo zvatinowana kubva pane zvatinoratidzwa pamakadzikidzi akadzika emafungiro edu.

"Deepak Chopra"

Migumisiro
Chengetedza Auto Photoshop
Zvinyatsosiyanisa ne Photoshop
Auto Ruvara na Photoshop
Kujeka 35 ne Photoshop
SUNLIGHT neNIC Collection
CONTRAST COLOR RANGE neNIC Collection
NOKUDA ​​KUNYANYA NATRALIZER neNIC Collection