Stálezelené stromy

Tieň ihličnaté stromy

nadpis

  • Stálezelené stromy

    Tieň ihličnaté stromy

popis

Korene sú znečistené v pôde, je to ťažké,

Pijú vodu z pôdy šťastia,

                                      Pozrime sa na život stromu.

Je na oblohe, ale

                                    Jeho plody padli na zem.
účinky
tonálny kontrast