Objavovanie tajomstva zväzku kvetov vás zmení

Sušený sivý kvet

nadpis

  • Objavovanie tajomstva zväzku kvetov vás zmení

    Sušený sivý kvet

popis

Ozdobený smrekovým kvetom v rušnom a zelenom lese
Cítim sa veľmi dobre, keď som videla drahokamy a dotkla som sa jeho prstov.

Zlo je tŕňom a radosťou v kvete
Z môjho krútenia a mojej zármutky je mi ľúto
Vaše šťastie, vláda je týždeň ďaleko
Aká je platnosť kolesa a sľubu brány
Majú blister z kešu
Nenechajte sobecké byť ostražitý
Netrápam sa, nie ste
V záhrade Dhahr, žiadna kvetina nie je stabilná
Básnik: Parvín Etesami »Divan básní» Mathnaviat, paradigm a divízie: Kvety a tŕne

účinky
Automatické kontrast
Automatická farba
Polarizácia podľa kolekcie NIC