ਰੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ

ਰੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼

ਟਾਈਟਲ

  • ਰੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਮੇਲ

    ਰੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼

ਵਰਣਨ

ਸੇਬਾ ਸੇਬ ਬਿਡਿਏ ਟੂ ਗਜ਼ਲ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਮੁਖ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੇਸਟਸਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਮਿੱਠੇ ਤੋਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਫਜ਼ ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2 ਦੁਆਰਾ ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ