ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ

ਬੁਸ਼

ਟਾਈਟਲ

  • ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਉਤੇਜਿਤ

    ਬੁਸ਼

ਵਰਣਨ

ਹਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਵੇ ... ਪਰਭਾਵ: ਵਿਵੇਜ਼ਾ 2, ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਰ (ਬਿਅਕ 4) ਐਨਆਈਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋ ਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਦੁਆਰਾ