Ira тосгонд сайхан өдөр

Нар бол гялалзсан цаана байдаг

Гарчиг

  • Ira тосгонд сайхан өдөр

    Нар бол гялалзсан цаана байдаг

Тодорхойлолт

Нар, байгаль, мод эрчим хүч ...
Би хүчийг мэдэрдэг
# Sun # мод # ногоон # тосгон iran
Үр нөлөө:
ҮНДЭСНИЙ ХАРИЛЦААНЫ ТАЙЛАН