Evergreen мод

Сүүдэр ногоон мод

Гарчиг

  • Evergreen мод

    Сүүдэр ногоон мод

Тодорхойлолт

Үндэс нь хөрсөнд бохирдсон, хэцүү,

Тэд аз жаргалын хөрснөөс ус ууж,

                                      Модны амьдралыг сурцгаая.

Тэр тэнгэрт тулж байна

                                    Үр жимс нь газарт унасан.
Үр нөлөө
тоны харьцуулалт