5-р амралтын газар уулсын өндөр

Цастай уулс нь маш сайхан бөгөөд хүмүүс тоглож байна

Гарчиг

  • 5-р амралтын газар уулсын өндөр

    Цастай уулс нь маш сайхан бөгөөд хүмүүс тоглож байна

Тодорхойлолт

Өдөрт цас ихтэй таван өндөр хурдны замын хурдны зам, баяр хөөртэй байдаг