Үүссэн бороо

Dewy навч

Гарчиг

  • Үүссэн бороо

    Dewy навч

Тодорхойлолт

Энэ магадгүй аз жаргал ... энэ бороо хараад, эдгээр ногоон навчнууд сэргэлэн, энэ гэрэл ... Үр нөлөө: Viveza 2 BY NIC цуглуулга ба Auto tone BY Photoshop