Үүл нь уул, цэцэрлэгт уудаг

Үүл нь уул, цэцэрлэгт уудаг

Гарчиг

  • Үүл нь уул, цэцэрлэгт уудаг

    Үүл нь уул, цэцэрлэгт уудаг

Тодорхойлолт

Цэцэрлэгт болон үүлний хувьд юу ч үлдсэнгүй ... Үр нөлөө: Viveza 2, Cross Balance (жигнэх 4) NIC цуглуулга болон Авто аяар Photoshop