Үүлний наранд байна

Гайхамшигтай нар цэнхэр тэнгэрт гэрэлтдэг

Гарчиг

  • Үүлний наранд байна

    Гайхамшигтай нар цэнхэр тэнгэрт гэрэлтдэг

Тодорхойлолт

Тэнгэрийн тэнгэр дэх үүлний ард нар
Би сайн мэдэрдэг

Үр нөлөө

НИК цуглуулгаас харахад POLARISATION
НИСЭХ цуглуулгаас гаргасан
WHITE NEUTRALIZER нь NIK цуглуулга