Үүлний дор нарны гэрэл

Цэнхэр тэнгэрийн доорх сайхан ногоон мод, үүлний дунд

Гарчиг

  • Үүлний дор нарны гэрэл

    Цэнхэр тэнгэрийн доорх сайхан ногоон мод, үүлний дунд

Тодорхойлолт

Модны дор үүл доорх наран шарлагын газар