Үхсэн мод унаж байна

Нар жаргах модны намар

Гарчиг

  • Үхсэн мод унаж байна

    Нар жаргах модны намар

Тодорхойлолт

Шувуудад хэл Салбараа бүү мартаарай. Намрын Сүүлийн захидал мод биш юм Үр нөлөө  тоны харьцуулалт