Энэ уул шиг зогсож байна

Уулын дэргэдэх голын цөөрөм

Гарчиг

  • Энэ уул шиг зогсож байна

    Уулын дэргэдэх голын цөөрөм

Тодорхойлолт

"Урлаг бол байгалийн шинж чанар бөгөөд үүнийг байгалаас олборлодог хэн нэгэнд хамаатай юм."

Үр нөлөө
briliance дулаан