Шинэ булгийн адил

Усны тунгалаг цөөрөм

Гарчиг

  • Шинэ булгийн адил

    Усны тунгалаг цөөрөм

Тодорхойлолт

Би хэлэхдээ, нарны булгийн гэрэл хаана байна?

Та бол уруулын эх сурвалж

Усанд живж, хөлс өнөөдөр цочирдохгүй байна

Энэ нь нууцаас гарах нь зохисгүй юм

Рандын ордонд тэр байхгүй гэж хэлээгүй

Хафез