Чулуу сайхан байна

Голын цэвэр ус, замагны чулуу

Гарчиг

  • Чулуу сайхан байна

    Голын цэвэр ус, замагны чулуу

Тодорхойлолт

Гол нь ширгэсэн байв Чулууны чимээ хашгирав Үр нөлөө  тоны харьцуулалт