Цагаан гөлөг

Цастай өвлийн цагаан үзэсгэлэнтэй цагаан нохой

Гарчиг

  • Цагаан гөлөг

    Цастай өвлийн цагаан үзэсгэлэнтэй цагаан нохой

Тодорхойлолт

Chapel Pantheon дахь Цагаан гөлөг
Би чамайг маш их санаж байна
Үр нөлөө
НҮДК-ийн цуглуулгаар CONTRAST COLOR RANGE
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ WHITE COLLECTION