Хөндий орой дээр оршдог

Тегеран дахь цасан ба тэнгэрт хүрээлэгдсэн цагаан уулс

Гарчиг

  • Хөндий орой дээр оршдог

    Тегеран дахь цасан ба тэнгэрт хүрээлэгдсэн цагаан уулс

Тодорхойлолт

Дээд хэмжээний уулзалт дээр Pelagic Chal station-ийн дараа амралтын газарт очно
Уулын орой дээр амьдардаг

Үр нөлөө
POLARISATION Пикасагаар