Хамгийн шилдэг нисдэг шувуу

Шувуу цэнхэр тэнгэрт нисэж байна

Гарчиг

  • Хамгийн шилдэг нисдэг шувуу

    Шувуу цэнхэр тэнгэрт нисэж байна

Тодорхойлолт

Хайр нь зөвхөн шувуунд хайртай байсан
Үр нөлөө
өнгөөр ​​ялгаатай