Уул толгод, уул толгод дээрхи тэнгэр огторгуй

Тэнгэрийн үүлсийг жагсаа

Гарчиг

  • Уул толгод, уул толгод дээрхи тэнгэр огторгуй

    Тэнгэрийн үүлсийг жагсаа

Тодорхойлолт

Уулын цэвэр агаарт ямар амьсгал байсан бэ? Үр нөлөө: Viveza 2 BY NIC цуглуулга ба Auto tone BY Photoshop