Усны дусал шивнэх

Тэнгэрийн тэнгэр, тэнгэрийн дагуух ус намгархаг шивнээ

Гарчиг

  • Усны дусал шивнэх

    Тэнгэрийн тэнгэр, тэнгэрийн дагуух ус намгархаг шивнээ

Тодорхойлолт

Энэ голыг ав Хэрэв та үүнийг хийвэл унана Усны айдсын сүр жавхланг хийгээрэй Үр нөлөө өнгөөр ​​ялгаатай