Тэнгэр тэвр

Тэнгэрийн доорхи нарс мод

Гарчиг

  • Тэнгэр тэвр

    Тэнгэрийн доорхи нарс мод

Тодорхойлолт

Би моднуудад дуртай ... Хажуугаар нь зоригтой, найрсаг Тэнгэрийг барьж, газар дэлхийд залаач ...