Тариа, ногоон уул

Хүрэн тэнгэр, тэнгэрийн цэнхэр, үүлтэй

Гарчиг

  • Тариа, ногоон уул

    Хүрэн тэнгэр, тэнгэрийн цэнхэр, үүлтэй

Тодорхойлолт

Үүлсийн сүүдэр дор намуухан, ногоон уултай

Үр нөлөө
НИК цуглуулгаас харахад POLARISATION