Салбарууд болон харанхуй тэнгэр

Үүлтэй тэнгэрийн дор модны мөчрүүд

Гарчиг

  • Салбарууд болон харанхуй тэнгэр

    Үүлтэй тэнгэрийн дор модны мөчрүүд

Тодорхойлолт

Салхи хүйтэн байсан бөгөөд нар тэнгэрт байсан ... Үр нөлөө: Viveza 2, төгссөн шүүлтүүр (CEP 4), дэлгэрэнгүй олборлогч (жигнэх 4) BY NIC цуглуулга ба Auto tone BY Photoshop