Сайхан цэцэгстэй цэцэг

Цэцэг нь маш үзэсгэлэнтэй, ногоон өнгөтэй

Гарчиг

  • Сайхан цэцэгстэй цэцэг

    Цэцэг нь маш үзэсгэлэнтэй, ногоон өнгөтэй

Тодорхойлолт

Khwansar руу өргөст цэцэг ургадаггүй

Үр нөлөө
POLARISATION
CONTRAST COLOR RANGE
VIGNETTE: Линз
Кросс процесс